Định giá tên miền (domain)

Posted by hien nhan hoa in domain giá rẻ On June 1, 2015

Vì sao phải định giá tên miền (domain)

Trở thành nhà đầu tư tên miền, bạn phải biết các đánh giá giữa tên miền đẹp và tên miền xấu. Nhưng quan trọng hơn là bạn phân biệt được một tên miền có giá trị cao hay không có giá trị gì!

Việc nắm chắc cách định giá tên miền (domain) chính là chìa khóa giúp bạn thành công trong công việc đầu tư của mình.

Định giá tên miền (domain)

Phương pháp định giá tên miền (domain)

Chúng tôi xin giới thiệu phương pháp định giá tên miền (domain) một cách khoa học

A. Chi phí so sánh hoặc chi phí thay thế:

Đầu tiên, bạn cần tìm 3 domain đã được thị trường định giá tương đương với domain của bạn. Có nghĩa là bạn lấy giá của 3 domain mà bạn cho rằng có thể thay thế tương đương domain của bạn. Việc tìm domain tương đương sẽ dựa vào các yếu tố gần hoặc bằng với domain của bạn:

–    Traffic
–    Revenue
–    Độ dài
–    Sự gia hạn
–    Tuổi domain
–    Đuôi mở rộng (.com, .com.vn…)
–    Lĩnh vực
–    Tính ý nghĩa của domain
–    Domain đã được phát triển hay chưa.

Ví dụ, bạn có domain 3 ký tự LLL.com.

Sau khi so sánh các yếu tố trên, các domain tương đương bao gồm:

–    Logo.com $500,000
–    Files.com $725,000
–    Zero.com $330,000

Như vậy chi phí thay thế = ($500,000 + $725,000 + $330,000)/3 = 520.000 USD
Sau khi đã có 3 domain theo bạn là tương đương, bạn áp dụng theo công thức sau:

B. Công thức tính giá trị của bản thân domain

Áp dụng công thức

a + b = c

b x d = e

c + e = f

e ÷ g = h

Với:

a = Chi phí thay thế

b = Số tiền mà domain kiếm được trong 1 năm

c = Tổng giá trị thay thế

d = Bội số mặc định là 3

e = b nhân cho d

f = c nhân cho e

g = Hệ số rủi ro (Định vị từ 2-5)

h = Giá trị của của bản thân domain ($)

Từ ví dụ trên và áp dụng công thức trên, với hệ số rủi ro cho là mức 2 (do cảm nhận giữa cung và cầu thị trường), giá trị bản thân domain được tính như sau:

$520,000 + $2400 = $522,400
$2400 x 3 = $7200
$522,400 + $7200 = $529,600

$529,600/2 = 264.800 USD –> Giá trị bản thân của domain LLL.com

C. Giá trị tiếp thị của domain

Áp dụng công thức:

a x b = c

c x d = e

e x f = g

Với

a = Số lượt khách truy cập trong 30 ngày

b = CPC trung bình 1 tháng

c = a nhân b

d = Bội số Marketing, bạn lựa chọn giữ 12,24,36,48 tùy thuộc vào nhận định tính chất marketing mà domain đem lại.

e = c nhân d

f = Tỉ lệ hoán chuyển (mặc định là 0.10)

g = Giá trị tiếp thị của domain ($)

Từ ví dụ trên,domain LLL.com có 3000 lượt khách truy cập trong 30 ngày, 1 ngày kiếm được trung bình 1.03 USD với nhận định tính chất tiếp thị của domain ở mức 3 (36) nên giá trị tiếp thị của domain LLL.com như sau:

3,000 x $1.03 = $3,090

$3,090 x 36 = $111,240

$111,240 x 0.10 = $11,124–> Giá trị tiếp thị của domain LLL.com

D. Giá trị sổ sách và giá thị trường của domain

Áp dụng công thức:

a + b = c

c x d = e

Với:

a = Giá trị bản thân domain

b = Giá trị Marketing của domain

c = Giá trị sổ sách ($)

d = Bội số sự chấp nhận của thị trường (Bạn có thể chọn từ 2-8 tùy thuộc vào khả năng chấp nhận của thị trường)

e = Giá trị domain có thể được thị trường đón nhận ($)
Sample Val

Theo ví dụ trên, giá trị sổ sách của domain LLL.com là:

$264,800 + $11,124 = $275,924 –> Giá trị sổ sách của domain LLL.com

Giá trị thị trường có thể chấp nhận (nhận định ở mức 4):

$275,924 x 4 = $1,103,696 –> Giá trị thị trường của domain LLL.com

Theo cách tính toán trên, vẫn có sự khác biệt nhất là nhận định hệ số rủi ro và hệ số thị trường chấp nhận. Thông thường người ta mặc định hệ số rủi ro là 2 và hệ số thị trường chấp nhận là 4, tuy nhiên, dựa vào cơ sở nào để tính là hoàn toàn do sự phân tích thị trường và cảm nhận về quan hệ cung cầu khi chào giá.

Dù vẫn còn một chút khác biệt trong cách định giá do cảm nhận của mỗi người khác nhau về thị trường, tuy nhiên, đây hiện được xem là công thức thích hợp nhất để định giá domain.

Bạn thử định giá domain của mình được giá trị bao nhiêu?
Xem thêm dịch vụ thuê hosting chạy website thương mại điện tử đồng hồ thông mình và dịch vụ sửa điện nước nhanh giá rẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký chọn ngay tên miền đẹp tại Nhân Hòa