Domain (tên miền) quốc tế giá rẻ

Posted by hien nhan hoa in domain giá rẻ On May 26, 2015

Domain (tên miền) quốc tế là gì?

– Tên miền Quốc tế :  Là tên miền được cấp phát do Tổ chức Quản lý Tên miền Quốc tế ICANN (www.icann.org) cấp phát. Tên miền quốc tế dùng chung cho các quốc gia.

Tên miền quốc tế và ý nghĩa các đuôi miền

Tên miền quốc tế có các đuôi trực thuộc và ý nghĩa của nhóm tên miền Quốc tế như sau:

–    .COM Dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại.
–    .BIZ Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh
–    .EDU Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
–    .GOV Dành cho các cơ quan, tổ chức nhà nước ở trung ương và địa phương.
–    .NET Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thiết lập và cung cấp các dịch vụ trên mạng.
–    .ORG Dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chính trị, văn hoá xã hội.
–    .INT Dành cho các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
–    .AC Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu.
–    .PRO Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong những lĩnh vực có tính chuyên ngành cao.
–    .INFO Dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phân phối, cung cấp thông tin.
–    .HEALTH Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dược, y tế.
–    .NAME Dành cho tên riêng của cá nhân tham gia hoạt động Internet.
–    .ASIA Dành cho các tổ chức cá nhân có thể đăng ký được nhưng về ý nghĩa  thuộc vị trí địa lý Châu Á.
…..

Lưu ý khi đăng ký domain quốc tế

Thông tin đăng ký Khách hàng cung cấp cần phải chính xác, vì khi đăng ký tên miền, tên miền đã kích hoạt rồi, thông tin sẽ khó thay đổi đối với một số tên miền, và cũng để tránh phiền toái, chúng ta phải làm biên bản  để thay đổi thông tin do vậy Khách hàng cần lưu ý vấn đề này, cần cung cấp thông tin thật chính xác

Bảng giá tham khảo

1. http://nhanhoa.com/trang/ten-mien/bang-gia-ten-mien.html

Domain (tên miền) quốc tế giá rẻ

2. https://www.matbao.net/ten-mien/bang-gia.aspx

Domain (tên miền) quốc tế giá rẻ

 
Xem thêm dịch vụ thuê hosting chạy website thương mại điện tử đồng hồ thông mình và dịch vụ sửa điện nước nhanh giá rẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký chọn ngay tên miền đẹp tại Nhân Hòa