Gia hạn tên miền khi tên miền sắp hết hạn!

Posted by hien nhan hoa in Uncategorized On June 15, 2015

Những điều cần chú ý để biết khi nào cần gia hạn tên miền

– Người sử dụng chỉ có thể đăng ký khi tên miền ở trạng thái tự do
– Tên miền phải được duy trì ngay khi đăng ký. Thời gian cho phép duy trì tối đa là 50 năm, tối thiểu là 1 năm.
– Sau khi tên miền hết hạn, chủ thể có 20 ngày để tiếp tục nộp phí gia hạn tên miền.
– Trong vòng 1-3 ngày sau khi hết hạn, tên miền vẫn được duy trì hoạt động bình thường.
– Từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 20 sau khi hết hạn, tên miền bị tạm ngưng hoạt động.
– Nếu không được tiếp tục gia hạn trong vòng 20 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền sẽ tự động bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu để trở về trạng thái tự do.

Vòng đời của tên miền Việt Nam

Gia hạn tên miền khi tên miền sắp hết hạn!

– Tên miền Việt nam khi đã bị đăng ký, nếu như Tên miền đó được đăng ký thời gian là 1 năm, thì đến năm sau, ngay sau ngày hết hạn đó, nếu Chủ thể vẫn chưa gia hạn, thì tên miền đó sẽ bị tạm khóa DNS, lúc này tên miền sẽ tự động được trỏ về trang mặc định của Vnnic và thời hạn của Tên miền đó sẽ được cho thêm là 20 ngày nữa, sau 20 ngày này nếu chủ thể vẫn không gia hạn, thì nó sẽ rớt ra trạng thái tự do, khi đó Bạn hoặc Người khác có thể đăng ký Tên miền đó.

VD: Tên miền của Bạn là : itps.vn có thời hạn đăng ký là 2 năm, ngày hết hạn là 2016-02-21 hết hạn, thì đến năm sau tới ngày 2016-02-21 nếu chủ thể vẫn chưa gia hạn, thì thời gian này Tên miền sẽ tạm khóa, ngưng sử dụng, và cho phép thêm 20 ngày nữa, nếu chủ thể vẫn chưa gia hạn, thì nó sẽ rớt ra, người khác có quyền đăng ký được

– Khi đăng ký Tên miền Việt nam bắt buộc năm đầu Bạn phải chịu 2 khoản phí, đó là phí setup(khởi tạo) và phí duy trì hằng năm, sang năm thứ 2 trở đi, Bạn chỉ cần đóng phí duy trì.
Bạn có thể thanh toán tiền cho 1 lần đăng ký hay gia han Tên miền Việt nam với thời hạn tối đa cho phép là 50 năm.

Vòng đời của tên miền Quốc tế

Kể từ lúc Tên miền chưa được ai đăng ký, đến khi được đăng ký, như sơ đồ trên ta hiểu như sau.

Available Domain (Tên miền còn trống)
Lúc này tên miền chưa ai đăng ký, và bất kỳ người nào trong chúng ta đều có quyền đăng ký.

– Registered Domain (Tên miền đã được đăng ký)
Giai đoạn này, Tên miền đã được đăng ký, và lúc này ngoài chủ thể đã đăng ký ra thì không ai được đăng ký nữa

– Expired Domain (Tên miền đã hết hạn)
Là thời điểm Tên miền hết hạn. Tên miền đã hết hạn và chờ ngày xóa, thời gian này khá ngắn và thông thường các chủ tên miền bị mất tên miền từ đây.

– Auto-Renew (Tự động gia hạn)
Thời điểm này tên miền đã hết hạn, và nếu Bạn còn sử dụng tên miền này thì Bạn nên gia hạn lại, tránh để tên miển mất, trạng thái cho phép bạn gia hạn. Thời gian cho phép gia hạn là trong khoảng từ 0-45 ngày, kể từ ngày hết hạn.
Khi tên miền hết hạn, tạm thời sẽ bị khóa DNS và chạy về trang web mặc định được tổ chức này qui định.

– Redemption (Locked domain – Tên miền đã bị khóa)
Giai đoạn này tên miền đã bị khóa, và khi đó Bạn sẽ không gia hạn lại được nữa. thời hạn khóa tên miền này là 30 ngày.
Và nếu thực sự tên miền đó rất rất quan trọng với Bạn, và 1 lý do nào đó Bạn quên không gia hạn, nay Bạn muốn chuộc lại tên miền này, thì Bạn phải trả 1 phí cao.
Phí Chuộc tên miền = Phí Chuộc + Phí gia hạn tên miền tối thiểu 1 năm.
Phí chuộc: là phí mà Bạn chi trả cho Nhà đăng ký để chuộc tên miền này.
Tùy theo qui định phí chuộc của từng nhà đăng ký, có thể là: 120USD, 140USD, 175USD …..

– Pending Delete Domain (Tên miền đang Chờ xóa)
Giai đoạn này Tên miền đã bị mất hoàn toàn, không còn cách cứu chữa, hay chuộc được.
Và thời gian khoảng 5 ngày, tên miền đó sẽ rớt ra trạng thái tự do.

– Released (Available)
Giai đoạn này tên miền đã rớt ra và Bạn hoặc người khác đều có quyền đăng ký.

Với Tên miền (Domain) Quốc tế Bạn có thể đăng ký hay gia hạn thanh toán tiền 1 lần tối đa là 10 năm

Địa chỉ gia hạn tên miền

Nhân Hòa là nhà đăng ký tên miền quốc tế trực thuộc ICANN tại Việt Nam và đồng thời là nhà cung cấp tên miền quốc gia “.VN” được VNNIC công nhận.

Gia hạn tên miền ở Nhân Hòa

ghtm
Xem thêm dịch vụ thuê hosting chạy website thương mại điện tử đồng hồ thông mình và dịch vụ sửa điện nước nhanh giá rẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký chọn ngay tên miền đẹp tại Nhân Hòa