Tranh chấp tên miền (domain) và những điều cần biết

Posted by hien nhan hoa in domain giá rẻ On June 10, 2015

Tên miền (domain) là gì?

– Đối với người sử dụng: Tên miền là thương hiệu, đối tượng sở hữu trí tuệ và tên thương mại trên Internet (quan niệm chưa được luật hoá).

– Đối với các tổ chức quản lý tài nguyên: Tên miền là tên được sử dụng để định danh các địa chỉ trên Internet (định nghĩa đã được thể chế hoá).

* Quan điểm hiện nay: Các đối tượng sở hữu trí tuệ được phản ánh, quảng bá trên Internet thông qua tên miền và góp phần quan trọng trong việc xúc tiến thương mại, mở rộng cơ hội kinh doanh, khẳng định hình ảnh của doanh nghiệp.

Tranh chấp tên miền (domain) và những điều cần biết

Các sở cứ giải quyết tranh chấp tên miền

– Tên miền của chủ thể đăng ký trùng hoặc gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu hàng hoá, tên dịch vụ của nguyên đơn;

– Chủ thể đăng ký tên miền không có quyền hợp pháp đối với tên miền đó;

– Tên miền được sử dụng trái với các quy định pháp lý, không đúng mục đích, nhằm mục tiêu đầu cơ, chiếm dụng hoặc được sử dụng nhằm chống lại nguyên đơn.

Giải quyết tranh chấp tên miền bằng biện pháp thương mại

– Backorder: đăng ký mua lại tên miền khi chủ thể đăng ký không còn nhu cầu sử dụng.
– Auctions: bán đấu giá công khai.
– Private clubs: bí mật đăng ký tên miền và chào bán hạn chế cho một số chủ thể.
– Professional speculator: bí mật mua lại tên miền và bán lại thu lợi

Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền

Cơ chế giải quyết tranh chấp tên miền:

– Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền được xây dựng trên nền tảng của phương thức trọng tài, được tổ chức quản lý tên miền thông qua;

– Một tổ chức có năng lực giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài được uỷ nhiệm trở thành tổ chức cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp tên miền (provider);

– Tổ chức cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp tên miền xây dựng Điều lệ giải quyết tranh chấp tên miền phù hợp với Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền.
Xem thêm dịch vụ thuê hosting chạy website thương mại điện tử đồng hồ thông mình và dịch vụ sửa điện nước nhanh giá rẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký chọn ngay tên miền đẹp tại Nhân Hòa